SCHOLEN HOREN EEN VEILIGE EN FIJNE PLEK TE ZIJN

25 mei 2023 – De afgelopen dagen zijn er bij ruim 20 scholen in Amsterdam bedreigingen binnen gekomen via sociale media. Ook elders in het land hebben scholen vergelijkbare dreigingen ontvangen. De bedreigingen hebben tot veel onrust geleid op onze scholen. Sommige scholen zijn om deze reden vandaag dicht gebleven. Op andere scholen die wel open zijn gegaan, is extra aandacht besteed aan veiligheid en het gevoel van veiligheid van ouders, leerlingen en personeel. Dat heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er spanning was, wat invloed heeft gehad op het geven van goed onderwijs en het afleggen van de eindexamens. Wij vinden deze nadelige effecten voor onze leerlingen, ouders en medewerkers onacceptabel. Scholen horen een veilige en fijne plek te zijn.

Eerder deze week was er een online bedreiging op Spinoza20first. Die dader is inmiddels opgepakt. Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden houdt de driehoek van politie, openbaar ministerie en burgemeester rekening met zogenaamd copy-cat gedrag. Daders kopiëren elkaar bij het uithalen van een misplaatste grap met verstrekkende gevolgen voor ons onderwijs. De driehoek gaat op basis van de huidige bevindingen nu niet uit van een reële dreiging. Uiteraard blijven alle instanties wel alert. De politie onderzoekt momenteel alle meldingen zorgvuldig en is vastberaden ook de daders van de nieuwe dreigingen aan te houden. De daders zullen worden vervolgd volgens het strafrecht.

Als scholen en gemeente zetten wij het belang van leerlingen, studenten en schoolteams altijd voorop. We willen en kunnen niet zwichten voor onacceptabel gedrag dat het geven van goed onderwijs in de weg staat. Wij hebben daarom samen, in overleg met de politie en OM, besloten om onze scholen open te houden. Als daar een specifieke aanleiding voor is, kan voor individuele scholen in overleg met de politie een andere afweging worden gemaakt.

Het is heel begrijpelijk dat ouders, leerlingen en medewerkers zich zorgen maken over deze situatie, met name ook voor leerlingen die nu examens aan het afleggen zijn. Binnen de scholen besteden we hier (preventief) aandacht aan in begeleiding, lessen in de klas en/of gesprekken die de leerlingen kunnen voeren met hun mentor. Het Ouder- en Kind Team en Jeugdgezondheidszorg staan scholen, leerlingen en ouders hierin bij. Daarnaast zullen we, daar waar nodig geacht, extra veiligheidsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld strenger deurbeleid. Wij doen er alles aan om te zorgen dat de rust op onze scholen snel weer terugkeert.

Namens
Wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman
BBO, Lieke Thesingh
OSVO, Rukiye Sarizeybek
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, Egbert de Vries
MBO, Gaby Allard

Scroll naar boven