Leerlingenraad

Onze leerlingen zijn de grootste groep binnen onze school. Het is dus belangrijk dat wij ze betrekken bij keuzes die op school worden gemaakt. Onze leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is om de belangen van de leerlingen te behartigen.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren. De leerlingenraad vergadert over schoolzaken, activiteiten en speciale aangelegenheden, , levert nieuwe ideeën aan en praat en zoekt mee naar oplossingen/alternatieven voor zaken die beter kunnen.

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven.

Scroll naar boven