Zij-instroom

Zit je al op de middelbare school maar wil je overstappen naar het Calvijn College, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten er voldoende beschikbare plaatsen zijn en moet je persoonlijk schooldossier van je huidige school positief beoordeeld worden door het Calvijn College.

Wij plaatsen alleen zij-instromers in leerjaar 2 (basiskader of theoretische leerweg) of leerjaar 3 (vmr, kader of theoretische leerweg). In principe wordt er niet ingestroomd in leerjaar 4 i.v.m. het missen van PTA 1 en 2 aan het einde van leerjaar 3. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden indien er sprake is van bijvoorbeeld een verhuizing. Echter moet dan wel het PTA voldoende overeenkomen.

Bericht 1  juli 2024

  • Wij hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor schooljaar 2024/2025. We hebben aanzienlijk meer aanmeldingen ontvangen dan beschikbare plaatsen. Het is daarom niet meer mogelijk om je aan te melden voor komend schooljaar.
  • Momenteel zijn we druk bezig met het screenen van alle zij-instroom dossiers en wij hebben op dit moment nog geen nadere informatie.
  • Leerlingen die geplaatst kunnen worden krijgen zo spoedig mogelijk bericht.

Om te kunnen beoordelen of een leerling kan overstappen naar het Calvijn College moeten ouders/verzorgers onderstaand formulier volledig invullen.

Nadat u het formulier heeft verstuurd ontvangt u een email met de vervolgprocedure.

Scroll naar boven