Overstappen

Zit je al op de middelbare school maar wil je overstappen naar het Calvijn College, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten er voldoende beschikbare plaatsen zijn en moet je persoonlijk schooldossier van je huidige school positief beoordeeld worden door het Calvijn College.

Wij plaatsen alleen zij-instromers in leerjaar 2 (basiskader of gemengde leerweg) of leerjaar 3 (vmr, kader of gemengde leerweg). In principe wordt er niet ingestroomd in leerjaar 4 i.v.m. het missen van PTA 1 en 2 aan het einde van leerjaar 3. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden indien er sprake is van bijvoorbeeld een verhuizing. Echter moet dan wel het PTA voldoende overeenkomen.

Om te kunnen beoordelen of een leerling kan overstappen naar het Calvijn College moeten ouders/verzorgers dit formulier volledig invullen. Zodra we het ontvangen hebben wordt het zo spoedig mogelijk contact met de betreffende ouder(s)/vezorger(s) opgenomen.

Scroll naar boven