Medische afspraak

Het is belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk lessen volgen. We verzoeken u daarom vriendelijk om medische afspraken (dokters- of tandartsenbezoek) zo min mogelijk onder schooltijd te laten plaatsvinden en niet in de toetsweek.

Er zijn, in de bovenbouw, regels voor het inhalen en herkansen van toetsen. Deze zijn vastgelegd in het examenreglement.

Ouders dienen een verlofaanvraag voor een medische afspraak minimaal een dag van tevoren te melden bij de SLB-er.

Scroll naar boven