Ondersteuning

We vinden het belangrijk dat leerlingen goed in hun vel zitten en dat ze een fijne tijd bij ons op school hebben. Juist dan gaat leren gemakkelijker en kunnen keuzes beter gemaakt worden.

Omdat sommige leerlingen naast de dagelijkse begeleiding soms extra begeleiding nodig hebben, biedt het Calvijn College  een goed georganiseerde begeleidingsstructuur. Soms is het individueel, soms in een groepje.

We kijken samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling en onze interne begeleiders wat nodig is.

Het Calvijn College participeert in het Samenwerkingsverband, werkt actief mee binnen het Lokaal Onderwijs en Jeugdplan en houdt zich aan de kernprocedure, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld

Overzicht van het ondersteuningsaanbod

Scroll naar boven