Extra ondersteuning

Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan de hulp ingeroepen worden van onderstaande personen.

Onze zorgcoördinator is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en voor het inzetten van de juiste hulp en ondersteuning door hulpverleners binnen of buiten de school.

De remedial teacher helpt leerlingen die, door dyslexie of dyscalculie, moeite hebben met rekenen of taal

De leercoach helpt leerlingen met leren leren, leren plannen en studievaardigheden.

Wil een leerling iets in vertrouwen kwijt waar hij/zij erg mee zit dan kan hij/zij terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en gaat vertrouwelijk om met de informatie.

Aan de school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige van de GGD verbonden. Een leerling kan een uitnodiging krijgen voor een gesprek, als we denken dat dit nodig is. Ouders kunnen zelf ook een gesprek of onderzoek aanvragen.

Scroll naar boven