Lesmiddelen

Lesmiddelen

VanDijk verzorgt het leveren en innemen van de schoolboeken. Het boekenpakket wordt door de school besteld. Aan het begin van het schooljaar wordt het boekenpakket aan de leerling uitgereikt. Leerling en mentor controleren of het boekenpakket correct en volledig is.

Aan het eind van het schooljaar dienen alle boeken weer op school ingeleverd te worden. Indien er een boek mist of ernstig beschadigd is zullen de kosten door VanDijk aan de ouders/verzorgers doorbelast

 

Schoolkluisje

Elke leerling kan gebruik maken van een gratis kluisje. Bij verlies van de kluissleutel kan een tweede kluissleutel bij de administratie aangevraagd worden. Aan het eind van het schooljaar worden alle kluissleutels weer ingeleverd.

Bij verlies van de kluissleutel worden er kosten in rekening gebracht. Voor het gebruik van een kluisje wordt een huurovereenkomst ondertekend.

Financien 

De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt €75,- per schooljaar. Vanuit de gezamenlijke activiteiten worden o.a. de schoolfeesten en de schoolreis bekostigd.

Via de gemeente Amsterdam kunnen ouders een scholierenvergoeding aanvragen. Dit is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Hiermee kunt u school, sport en culturele activiteiten van uw kind betalen, zoals de ouderbijdrage. Hier vindt u meer informatie

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, indien jonger dan 14 jaar, hun ouders) zijn in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Scroll naar boven