Vakantie- en vrije dagen

Schoolvakantie

  • Herfstvakantie: 21 oktober t/m 28 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
  • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
  • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024

Vrije dagen

  • Maandag 1 april – Tweede Paasdag
  • Donderdag 9 en Vrijdag 10 mei 2023 – Hemelvaart
  • Maandag 20 mei 2023 – Tweede Pinksterdag

Studiedagen

  • Donderdag 25 en vrijdag 26 april (Geen lessen. Stages gaan wel door)

! Vrijdag 29 maart, goede vrijdag, is een reguliere schooldag.

Aanvraag extra verlof

Het aanvragen van verlof buiten de vakanties wordt in principe alleen goedgekeurd als uit documentatie blijkt dat het voor één van beide ouders/verzorgers onmogelijk is om binnen de schoolvakantie verlof op te nemen. Dit moeten zij aantonen met een werkgeversverklaring.

Extra verlof gekoppeld aan een schoolvakantie wordt over het algemeen niet toegestaan, evenals extra vakantieverlof voor een langer bezoek aan het land van herkomst.

In uitzonderlijke gevallen geeft de school toestemming voor buitengewoon verlof. We adviseren u min. 6 weken voor de gewenste datum een schriftelijke verlofaanvraag in te dienen bij de SLB-er.. Extra verlof in verband met ernstige familieomstandigheden blijft altijd mogelijk.

Scroll naar boven