Ziek- en betermelden

Ziekmelden

Leerlingen kunnen zichzelf niet ziekmelden. Dit moet altijd door een ouder gebeuren tussen 07:30 – 08:30 uur

Ziekmelden kan op telefoonnummer 020 615 34 09

Elke dag dat een leerling ziek is moet hij/zij ’s ochtends door een ouder ziekgemeld worden.

Ziek naar huis

 Wanneer een leerling op school ziek/onwel wordt is de procedure als volgt.

  • Leerling meldt zich bij zijn/haar SLB-er (indien SLB-er niet aanwezig is dan de teamleider)
  • SLB-er neemt contact op met ouder om te vragen of leerling naar huis kan.
  • Indien dit akkoord is meld leerling zich bij de receptie af. Receptioniste zet leerling in Magister op afwezig.
  • Leerling gaat direct naar huis. Ouder informeert de school telefonisch zodra leerling thuis is (020 615 34 09)

Een leerling wordt pas in Magister ziek gemeld nadat ouder gebeld heeft dat leerling thuis is aangekomen. Is de leerling de volgende dag ook nog ziek dan dienen ouders hem/haar volgens bovengenoemde procedure ziek te melden.

Scroll naar boven