Vertrouwenspersoon

Mevrouw Atasoy is docent Economie en de vertrouwenspersoon op school. Zij is  het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel.

U kunt de vertrouwenspersoon op school om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen.

U kunt haar bereiken via het emailadres:  vertrouwenspersoon@calvijncollege.amsterdam.

Scroll naar boven