Sociaal leerklimaat

Het Calvijn College is een veilige school. Dit blijkt uit de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die we jaarlijks onder leerlingen en tweejaarlijks onder ouders afnemen. Dit komt vooral doordat de school veel aandacht besteedt aan het voorkomen van onveilige situaties en pesten. Een grote groep medewerkers is betrokken bij het voorkomen van pesten. Dat gebeurt in de lessen door docenten en mentoren. Buiten de lessen hebben we verschillende soorten medewerkers die de veiligheid op school bewaken en garanderen:

Zo zijn er pedagogisch medewerkers en conciërges, er is een zorgteam met een zorgcoördinator en begeleidingsexperts, een vertrouwenspersoon, leerjaarcoördinatoren en teammanagers die een belangrijke rol hebben in het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties en pesten.

De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de directeur.

In het pestprotocol, beter een anti-pestprotocol, beschrijft de school wat zij doet om pesten te voorkomen en als het toch voorkomt wat de school doet om dat op te lossen. Het pestprotocol is een pdf-bestand dat u hieronder kunt downloaden.

Publieksversie pestprotocol maart 2024

Scroll naar boven