Aanmelden (leerjaar 1)

Voor leerjaar 1

Zit je in groep 8 en wil je volgend schooljaar op het Calvijn College beginnen? Dat kan! Je moet wel een VMBO-schooladvies hebben van jouw basisschool.

De aanmeldperiode voor schooljaar 2024/2025 is van 20 tot en met 31 maart 2024. Ouders/verzorgers melden hun zoon of dochter aan. Dit gaat digitaal via het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket van gemeente Amsterdam. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u ophttps://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk 19 maart van de basisschool gegevens om in te kunnen loggen.

Zet Calvijn op 1 en meld je aan!

Lukt het digitaal aanmelden op een of andere manier niet? Kan je wel wat hulp gebruiken? In de aanmeldperiode (van 20 tot en met 31 maart 2024) kan het gedurende schooltijden ook op het Calvijn College. Vergeet niet de gegevens van de basisschool mee te nemen en een legitimatie (van de leerling die ingeschreven wordt).

Heb je vragen over het aanmelden? Bel 020 615 34 09 of stuur een email naar calvijn@calvijncollege.amsterdam.

Leerjaar 2 en 3 (zij-instroom)

Zit je al op de middelbare school maar wil je overstappen naar het Calvijn College, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Meer hierover lees je bij het onderwerp Overstappen

Scroll naar boven