Rooster

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Elke periode wordt afgerond met een toetsperiode. Na de toetsperiode ontvangt de leerling een rapport.

Leerlingen en ouders kunnen via magister het rooster, het huiswerk en de voortgang (cijfers) inzien.

Op het Calvijn College werken we met lessen van 25 minuten. Er zijn verschillende pauzes voor de onder- en bovenbouw.

Op dinsdag eindigen de meeste lessen om 14:30 uur in verband met vergaderingen. Tijdens de toetsweken geldt een aangepast rooster. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd via de email.

Magister

Om in te loggen is een gebruikersnaam en inlogcode nodig.

Scroll naar boven