Calvijn onderwijsconcept

Het onderwijs op het Calvijn College biedt meer dan alleen het behalen van een diploma. We begeleiden leerlingen zo dat ze steeds meer zelf regie nemen over het leerproces en hun keuze voor een vervolgopleiding en beroepskeuze. We ondersteunen leerlingen met een gerichte persoonlijke aandacht in hun leer- en ontwikkelproces.

Ons onderwijs is een mix van eigentijds en traditioneel onderwijs; we variëren tussen traditioneel leren, praktisch en projectmatig leren en leren leren.

Leerjaar 1 en 2 > BB/KB/TL

Leerlingen volgen op het Calvijn College eerst twee jaar basisvorming. Om beter te worden in diverse vakken en om de wereld te leren kennen en te begrijpen. Naast theoretische lessen zijn er praktijklessen, workshops en activiteiten. Tevens is er veel aandacht voor leren leren, studievaardigheden en begrijpend lezen. Aan het eind van het 2e leerjaar wordt een richting gekozen.

  • KB of TL
  • de Vakmansroute (VMR)

Leerjaar 3 en 4– VMBO Kader / G-TL

3e leerjaar
In het 3e leerjaar starten leerlingen met hun gekozen profiel. Op het Calvijn College is dit:

  1. Zorg en Welzijn of
  2. Economie en Ondernemen.

en volgen ze de hierbij horende profieldelen en de profiel verplichte algemeen vormende vakken. Daarnaast kiezen ze aan het einde van dit leerjaar hun vier keuzevakken.

4e leerjaar
In 4-vmbo volgen de leerlingen hun keuzevakken en ronden zij hun vmbo-diploma af.

Leerjaar 3, 4 en 5 – VMBO Basis (vakmansroute)

Het Calvijn College en het ROC van Amsterdam bieden sinds 2014 – 2015 samen opleidingen aan onder de naam Vakmanschapsroute (VMR).

Leerlingen volgen vanaf het 3e jaar een geïntegreerde leerroute die in 3 jaar kan leiden tot een MBO-2 diploma. Dit is een jaar korter dan het reguliere traject.

3e leerjaar
Leerlingen volgen in het 3e leerjaar de generieke en de beroepsgerichte vakken van het door hen gekozen profiel (= vernieuwd vmbo) en worden voorbereid op het volgen van mbo-onderwijs. Eind van dit leerjaar kiezen ze één van de vier mbo-uitstroomrichtingen:

  1. Helpende Zorg en Welzijn
  2. Medewerker Facilitaire Dienstverlening
  3. Medewerker Sport en Recreatie
  4. Kapper

4e leerjaar
In het 4e leerjaar starten leerlingen met hun mbo-opleiding en volgen zowel de generieke als de beroepsgerichte vakken uit het MBO. Het onderwijs vindt plaats op het Calvijn.

5e leerjaar
Leerlingen ronden in het 5e leerjaar hun mbo-opleiding af op het Calvijn College, maken kennis met het voor hen relevante MBO-college en worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of het vinden van werk.

Scroll naar boven