Schoolregels

Op het Calvijn College gaan we respectvol met elkaar en met elkaars bezittingen om. In een omgeving waar veel mensen leren en werken is het belangrijk om afspraken te maken over omgangsnormen en hoe we met elkaar communiceren. Deze afspraken gelden voor leerlingen en voor docenten en ondersteunend personeel.

De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2024 het gebruik van mobiele telefoons, tablets en smartphones in de klas niet meer toegestaan is! Een mobiele telefoon heeft in de klas geen functie. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren.  Op het Calvijn College gelden met ingang van 1 januari 2024 de volgende afspraken: je laat je telefoon thuis of je stopt je telefoon voordat je eerste les begint in je kluis. Meer informatie over het telefoonverbod vind je in de flyer.

Scroll naar boven